LeBanhMi – café & baguette toạ lạc tại Saigon’s Little Tokyo trên đường Lê Thánh Tôn, là địa điểm cộng đồng người Nhật Bản, Hàn Quốc, … sinh sống & làm việc có thể tìm thấy sự gần gũi với những món ăn Việt phong vị Á Âu có chất lượng cao.