ĐỊNH HƯỚNG

Tập trung kinh doanh văn phòng cho thuê.

Tập trung vào sản xuất và kinh doanh hàng nông sản.